Tilsyn med sommerhus

ikon-3[1]

Bor du langt fra dit sommerhus – måske i udlandet – eller har du bare en rigtig travl hverdag?

Så lad TimefiXer varetage løbende tilsyn med dit hus samt sørge for en tilbagerapportering til dig via mail med fotos efter behov.

Skulle der opstå situationer, hvor der er brug for en håndværker (ved indbrud, vandskade, nedfaldne grene el.andet), kontakter vi dig straks og bestiller derefter assistance efter aftale.

Udvendig tilsyn (kan modificeres efter ønske):

 • generelt tjek for usædvanligheder ved ankomst (væltede skraldespande, havemøbler, nedfaldne grene m.v.)
 • tjek af tegn på indbrud og skader v. døre og vinduer v. hus samt tilbygninger
 • inspektion af grunden for større nedfaldne grene, skader på hegn samt muldvarpeskud
 • evt. tømning af postkasse
 • andet efter aftale

Indvendigt tilsyn (kan modificeres efter ønske):

 • aflæsning af målere
 • tjek af øvrige elektriske apparater
 • tegn på skadedyr
 • andet efter aftale

Pris:

 • 275,- pr. besøg for kunder med løbende pakkeaftaler
 • 325,. pr. besøg for kunder uden andre, løbende opgaver med TimefiXer

Ved akut behov for ekstra besøg (fx ved storm) 550,- pr. gang. Ved eventuelle skader tilbyder vi gerne at blive i forbindelse med håndværkerbesøg. Priser pr. påbegyndt time: 275,- på hverdage og  295,- i weekender og helligdage. Priserne er inkl. moms.

Derudover kommer vi selvfølgelig gerne ud til en uforpligtende snak om dine ønsker og behov og eventuelt gennemgå praktiske foranstaltninger efter ønske.

Bestil nu